Kartozoologi n. Studiet av dyr hvis omriss fremtrer paradigmatisk i gatebildet i bykart, særlig med hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstedeværelse i det korresponderende terreng.
Om kartozoologi Kartozoologiens venner Nyheter Dyreliv Hummer og kanari

Foreningens generalsekretærer: Eilert Sundt, Tor Åge Bringsværd og Roger Pihl samlet i Stamsund, juni 2004