Kartozoologi n. Studiet av dyr hvis omriss fremtrer paradigmatisk i gatebildet i bykart, særlig med hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstedeværelse i det korresponderende terreng.
Om kartozoologi Kartozoologiens venner Nyheter Dyreliv Hummer og kanari


Kartozoologiens venneforening står åpen for envher som oppfyller opptakskriteriene (se under), som i sitt daglige virke utviser et sant kartozoologisk sinnelag og som betaler medlemskontingenten på kr. 20,50. Den som vil søke opptak i Kartozoologiens venner må vedlegge søknaden et eksempel på dyr eller fugl eller fisk – levende, såvel som utdødde – virkelige, såvel som fantastiske – som søkeren, på egen hånd, har oppdaget på et kartblad over en by eller et bymessig område, og selv har tegnet inn på nevnte kartblad, på en slik måte som beskrives nedenfor:

  1. Dyret skal tre frem – fullt synlig for enhver – ved å tegne opp gatene som utgjør dyrets kropp.
    (Se Dyreliv for eksempler).

  2. Dyret skal henge sammen.

  3. Dyret skal fremvises i tre faser: a) Som ikke tilstedeværende (dvs et uberørt kart), b) Som tydelig inntegnet og c) Som utklipp. (Se eksempler her)

Innsendt materiale vil ikke bli returnert. Norsk Kartozoologisk Forening forbeholder seg retten til å publisere innsendte funn. (Innsenderen vil i slike tilfelle alltid bli kreditert.)

Søknadsskjema finnes her.

Kartozoologiens venner i Norge har en egen avdeling på nettsidene Hummer og Kanari.