Kartozoologi n. Studiet av dyr hvis omriss fremtrer paradigmatisk i gatebildet i bykart, særlig med hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstedeværelse i det korresponderende terreng.
Om kartozoologi Kartozoologiens venner Nyheter Dyreliv Hummer og kanari

nyheter :: 2011/01

Puddelen i De fynske alper

Vi kartozoologer pleier å si at «det er noe med hunder.» Hunden er ikke bare menneskets beste venn, den er noe mer enn det. Den er kartozoologens beste venn. For nesten uansett hvilket bykart du kikker på, dukker det opp en vennligsinnet hund. Den kommer løpende mot deg mens den logrer med halen. Men at jeg skulle finne en puddel i De fynske Alper, kom mildt sagt overraskende på meg.

For mange dansker er begrepet «De fynske Alper» helt selvfølgelig, men for nordmenn er det ikke bare ukjent, det er også en absurditet. Fyn og Alpene er diametrale motsetninger. Men selv om vi sier at Danmark er flatt som en pannekake, er en pannekake ikke så flat når du forstørrer den til 43 098 kvadratkilometer som du tror. Svanninge Bakker er områdets egentlige navn, der høyeste punkt, Lerbjerg, kneiser 126 meter over havet.

Selve uttrykket «De fynske Alper» ble første gang benyttet av presten Jens Sophus Brandt i 1750, i et dikt der han skildrer sin egen by Ollerup med følgende linjer:

Hvor fynske Alper skraane ned
mot Østersøens Vove,
og Landet som et Blomsterbed
sig slynger mellem Skove;
hvor Alpekæden giver Ly,
naar det fra Norden stormer,
der ligger ret en venlig By
paa Bakkens Bølgeformer.

Landskapet her ble dannet mot slutten av siste istid, for omkring 20 000 år siden. En enrom isbre beveget seg ned over Fyn fra nordøst, kanskje kom den helt fra Norge, og virket som en bulldozer der den skjøv frossen jord foran seg, opp i høye bakker. I en lengre periode deretter dekken en stillestående ismasse store deler av Sydvest-Fyn, begrenset i syd ved Svanninge. En ny bre presset på fra Østersjøen, og i gapet mellom disse ismassene ble De fynske Alper formet.

Det var i arbeidet med boka «Guide til det danske høyfjellet» (ISBN 82-7981-031-5) at jeg oppdaget dette landskapet, og det var i arbeidet med å lage en svensk versjon at jeg kom over denne puddelen. Saken er, at den svenske versjonen får forslag til vandreturer, og en av dem starter ved Svanninge kirke og danner en puddel i Svanninge Bakker.

Normalt foregår kartozoologi i byer, men ved et lykkelig sammentreff har denne puddelen tatt faget med ut i naturen. Hva dette vil bety for fagets utvikling og utbredelse, kan bare fremtiden vise. I mellomtiden sender puddelen sine vennligste voff til alle med kartozoologisk interesse.