Kartozoologi n. Studiet av dyr hvis omriss fremtrer paradigmatisk i gatebildet i bykart, særlig med hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstedeværelse i det korresponderende terreng.
Om kartozoologi Kartozoologiens venner Nyheter Dyreliv Hummer og kanari

[Praktiske opplysninger] [Statutter] [Kartozoologiens røtter]

Norsk Kartozoologisk Forening ble unnfanget 18.mars 1974 på flyet mellom Oslo og Reykjavik, men den offisielle stiftelsen fant først sted i 2003, torsdag 19. juni (kl 1630) på restaurant Tekehtopa i Oslo.

Til stede ved stiftelsen var Eilert Sundt, Roger Pihl og Tor Åge Bringsværd.

Til minne om unnfangelsen (se ovenfor) har foreningen derfor som sin logo valgt det som blant kartozoologer gjerne kalles for Urfisken

Foreningens formål er å arbeide for å kartlegge det skjulte og todimensjonale dyreliv i våre nære omgivelser.

Som første forskningsområde har foreningen valgt hovedstaden. Det er foreningens hensikt å publisere resultatene av denne kartozoologiske undersøkelsen, for eks. under tittelen Oslos Dyreliv (eller en annen tittel som man ved nærmere ettertanke finner bedre egnet)

Sekretariatet kan kontaktes på e-post kartozoologi@kartozoologi.no
eller sneglepost:

Norsk Kartozoologisk Forening
Duggvn. 7
0664 Oslo

Generalsekretærene har følgende e-postadresser:
Gen.sekr. Tor Åge Bringsværd, toraage@kartozoologi.no
Gen.sekr. Roger Pihl, roger.pihl@kartozoologi.no
Gen.sekr. Eilert Sundt, eilert@kartozoologi.no

Webmaster: Eilert Sundt

Web-design:

Søk i kartozoologi.no: 

Kartozoologisk effekter kan kjøpes i Kartozoologi-butikken