Hummer og kanari > Kirkenesrein

Kirkenesreinen

Jeg har funnet en rein. Den bor i Kirkenes, min hjemby. Den er nok tvekjønnet, da den har horn hele året. Ellers har jo simla og bukken gevir i forskjellige årstider. Jeg sier ikke at dette har noe med miljøgifter i Arktis å gjøre, men man kan jo tenke sitt.
Det er litt interessant at Aalto jo i sin tid la ut et boligfelt i Rovaniemi, formet som et reingevir. Og i Kirkenes har vi det samme, basert på ren etterkrigsbyplanlegging. Og Rovaniemi var jo en nedbrent by etter krigen. Det blir visst gjerne reinsdyr av sånt.

Omgivelsene er ikke overraskende på noe vis, så reinen glir fint inn i bybildet og er ikke til plage for noen, i motsetning til sine ikke-kartozoologiske slektninger.

Om reinen hadde senket hodet, hadde den hatt hodet nede i kunstgressbanen, men den har visst oppdaget feilen i tide.

Silje Figenschou Thoresen